روز معلم

این هم شعر امسال به درخواست دخترکم که واسه خودش خانمی شده!

 

کنار    خستگیهایم    صبوری         تو که از هر چه بد باشد به دوری

نگاهت را که میبخشی به چشمم       شبیه   حس شفاف  بلوری

به   اقرار  دلم  می بالم  اینکه           تو  دور  از  هر  تکبر  یا  غروری

منم  طوفانی  این  دوره  از عمر        تو  اما  مظهر   درک و  شعوری

تو  در فهمیدن مفهوم هر درس            برایم    بهترین  رمز    عبوری

     خودم میدانم این رامثل هر کس           گهی غمگین و گاهی در سروری

 ولی  لبخندت  ای  همچون فرشته          نشانم   میدهد  خیلی   صبوری

تو را با شوق می خوانم ... که حتی    خدا  بر  عشق  تو  دارد  مروری

معلم  هستی  و  در   خاطراتم         حضوری  مهربان  از  جنس   نوری

/ 10 نظر / 32 بازدید
تبسم

روزت مبارک معلم بانو

صادق

روزتون مبارک خانم معلم. هر چند همه روزها روز شماست.

فاطمه گلی

سیلام مامانی شعرت عالی بود !!!!!!!![ماچ]

فاطمه گلی

دیگه کد امنیتی داد یعنی بچه بزن بیرون آپم کردم مامی بسر لطفا"[خداحافظ]

علیرضا بدیع

به جرم این که دلم آه هست و آهن نیست کسی به جز تو درین روزگار با من نیست نه یک.. نه ده.. که تو را صدهزار بافه ی مو دریغ ازین که مرا صدهزار گردن نیست! تو را چنان که تویی، هیچ شاعری نسرود "زنی چنین که تویی جز تو هیچ کس زن نیست" ١ (مخاطبان عزیز! این زنی که می شنوید، فرشته ای ست.. که البته پاک دامن نیست که دست هر کس و نا کس دخیل دامن اوست ولی رسالت او مستجاب کردن نیست طنین در زدن اش منحصر به این فرد است که هیچ طنطنه ای این قدر مطنطن نیست) - خوش آمدی! بنشین! آفتاب دم کردم.. که "چای دغدغه ی عاشقانه ی" من نیست ٢ زمانه ای شده خاتون! که هفت خوان از نو پدید آمده اما یکی تهمتن نیست به دور هرکه بچرخی به دورت اندازد اگرچه قصه ی ما قصه ی فلاخن نیست تو را به خانه نیاورده ام گلایه کنم شب است و وقت برای گلایه کردن نیست بیا ازین گله ها بگذریم و بگذاریم زمان نشان بدهد دوست کیست.. دشمن کیست.. از دفتر چلّه ی تاک _ علیرضا بدیع ١- وامی از زنده یاد حسین منزوی ٢- وامی بی بهره از حسن صادقی پناه!

سيد

سلام محبت گرامي شعر اصميمي و قشنگي بود هم شما و هم دخترتون كه واسه خودش خانومي شده در پناه حضرت مولا